x
Tương lai trong tầm tay

Nâng cấp kết chuyển tự động công trình

Tối ưu hóa bút toán kết chuyển tự động công trình.

Nâng cấp tốc độ kết chuyển tự động nhanh hơn đối với các công ty có khối lượng công trình >1000.

phiên bản kế toán sen việt 2.0,3.0

Tải bản cập nhật

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn