x
Tương lai trong tầm tay

Mini Mart T.K.T

Giới thiệu công ty

Mini Mart T.K.T
Chuỗi cửa hàng bán lẻ nhỏ ngành hàng tiêu dùng.

Nhu cầu ứng dụng

 • Phần mềm kế toán quản lí chuyên ngành bán lẻ.
 • Đáp ứng chuẩn mực kế toán hiện hành theo qui định của bộ tài chính.

Nhu cầu quản lí chuyên ngành

 • Xuất bán hàng bằng máy quét mã vạch.
 • In phiếu bán hàng khổ giấy A5.
 • Quản lí hàng theo mã vạch của nhà sản xuất hoặc có thể tự tạo mã vạch nếu cần.
 • Quản lí giá bán theo nhóm khách hàng theo số lượng đơn hàng.
 • Quản lí doanh số bán của từng cửa hàng.
 • Giám sát theo dõi dữ liệu của nhân viên bán hàng.
 • Theo dõi doanh số bán của từng nhân viên bán hàng.
 • Theo dõi quản lí hàng tồn của từng cửa hàng.
 • Quản lí tồn kho tối đa và tối thiểu phải liệt kê các hàng hóa tồn kho dưới mức tối thiểu qui định hoặc vượt mức tối đa qui định.
 • Nhà quản lí có thể theo dõi trực tuyến mọi lúc mọi nơi.

Yêu cầu kỹ thuật

 • Chạy trên nền tảng Windows.
 • Xử lí dữ liệu lớn.
 • Chạy trực tuyến ở các cửa hàng dữ liệu lưu trữ về máy chủ.

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn