x
Tương lai trong tầm tay

Giải pháp kế toán ngành sản xuất

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhiều hơn.

Tại sao ngành sản xuất phải sử dụng phần mềm kế toán chuyên dùng?

 • Giúp bạn quản lý chặt chẽ được số lượng và giá trị nguyên vật liệu, thành phẩm trong các kho tại mọi thời điểm.
 • Theo dõi chi tiết các yếu tố chi phí.
 • Quản lý giá thành sản phẩm.
 • Quản lý doanh số theo khách hàng.
 • Phân tích chỉ tiêu bán hàng.
 • Quản lý hệ thống giá bán.
 • Quản lý hệ thống bộ phận và nhân viên bán hàng.
 • Theo dõi doanh số của bộ phận và nhân viên bán hàng.
 • Báo cáo tài chính.
 • Báo cáo thuế.

Với Kế toán Sen Việt chuyên cho ngành sản xuất bạn có thể:

 • Giải quyết các vấn đề khó khăn trên.
 • Giảm thời gian làm việc cho bạn.
 • Giảm sai sót khi tổng hợp số liệu.
 • Thao tác nhanh chóng.
 • Dễ dàng kiểm tra, chỉnh sửa số liệu.
 • Báo cáo tài chính luôn cập nhật theo quyết định và thông tư mới nhất của Bộ Tài Chính.
 • Báo cáo chuyên dùng đáp ứng hầu hết các nhu cầu quản lý của kế toán ngành sản xuất.
 • Ngoài ra chúng tôi còn có thể đáp ứng nhu cầu quản lý đặt thù riêng của công ty bạn.

Qui trình tính giá thành cơ bản:

 • Khai báo bộ phận sản xuất.
 • Khai báo định mức nguyên vật liệu cho sản phẩm.
 • Khai báo yếu tố sản xuất.
 • Khai báo phương pháp phân bổ yếu tố nhân công và chi phí chung.
 • Xuất kho nguyên liệu.
 • Xác định chi phí.
 • Tập hợp và phân bổ chi phí.
 • Tính giá thành nhập kho.

Qui trình khai báo giá thành:

Qui trình khai báo giá thành

Qui trình xác định giá thành sản phẩm:

Qui trình xác định giá thành sản phẩm

Một số báo cáo giá thành mẫu của Kế toán Sen Việt:

 • Bảng kê chứng từ theo sản phẩm.
 • Bảng kê chứng từ nguyên vật liệu theo sản phẩm.
 • Tổng hợp phát sinh theo sản phẩm.
 • Tổng hợp phát sinh nguyên vật liệu theo sản phẩm.
 • Bảng giá thành sản phẩm.
 • Thẻ giá thành sản phẩm.
 • Chi tiết giá thành theo vật tư.
 • Tổng hợp giá thành theo sản phẩm.
 • ...

Một số báo cáo mẫu của Kế toán Sen Việt:

Báo cáo bán hàng:

 • Bảng kê hóa đơn bán hàng.
 • Bảng kê hóa đơn của khách hàng theo mặt hàng.
 • Báo cáo bán hàng chi tiết theo mặt hàng.
 • Báo cáo doanh số bán hàng.
 • Báo cáo tổng hợp theo giá bán.
 • Phân tích bán hàng theo thời gian.

Báo cáo công nợ:

 • Sổ chi tiết công nợ khách hàng.
 • Sổ tổng hợp công nợ chữ T của khách hàng.
 • Bảng cân đối phát sinh công nợ khách hàng.

Báo cáo công nợ theo hóa đơn:

 • Bảng kê công nợ theo hóa đơn.
 • Bảng kê chi tiết thu tiền của hóa đơn.
 • Bảng kê công nợ hóa đơn theo hạn thanh toán.

Chúng tôi mong muốn được hợp tác cùng bạn.

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn