x
Tương lai trong tầm tay

Phiếu nhập mua hàng

Phong Lan

Phong Lan

  • Quản lí
  • 87
  • Việt Nam
Đã đăng: 4 years ago

Phiếu nhập mua hàng:
- Phần nhập liệu thuế, sau khi thêm vật tư đã thiếu và thay đổi tổng tiền hàng nhưng tiền thuế không tự cập nhật, nó vẫn hiển thị số thuế tương ứng của tiền hàng cũ

@_@
Ngọc Đỗ Hồng

Ngọc Đỗ Hồng

  • 52
  • Việt Nam
Đã đăng: 4 years ago

Đã fix lỗi.
Vui lòng kiểm tra lại