x
Tương lai trong tầm tay

Import dữ liệu từ excel với windows 64bit?

Vỹ Trần Thành

Vỹ Trần Thành

  • Quản lí
  • 41
  • Việt Nam
Đã đăng: 3 years ago

Vào đây xem

Nếu windows 64bit mà cài đặt office 32 thì sẽ không thể import được.