x
Tương lai trong tầm tay

Hóa đơn hàng bán trả lại

Ngọc Đỗ Hồng

Ngọc Đỗ Hồng

 • 52
 • Việt Nam
Đã đăng: 5 years ago

Hóa đơn hàng bán trả lại mà khách hàng trả lại công ty thì kê vào bảng kê đầu vào hay đầu ra vậy??
Hạch toán ra sao??
Có ai biết xin hướng dẫn dùm??

Phong Lan

Phong Lan

 • Quản lí
 • 87
 • Việt Nam
Đã đăng: 5 years ago

Theo điểm 2.8, Phụ lục 4, Thông tư 64/2013 hướng dẫn:
2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT.
Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

Về tờ khai, bạn làm như sau:
- Bên mua trả lại hàng kê khai:
Khi bạn nhận hóa đơn đầu vào,  DN đã kê khai vào bảng kê 01-2/GTGT để khấu trừ thuế VAT rồi nên khi xuất trả hàng, DN kê khai vào 01-1/GTGT để nộp trả lại thuế mà DN đã khấu trừ.
- Bên bán nhận hàng trả lại kê khai:
Kê khai vào 01-2/GTGT để khấu trừ thuế DN đã nộp khi bán hàng.

Hạch toán:
I.Phát sinh trong kỳ
1.Bán hàng
Nợ Tk 632/Có TK 156
Nợ TK 131
Có TK 511
Có TK 3331
2.Bị trả lại hàng
Nợ TK 156/Có TK 632(hàng bán bị trả lại)
Nợ TK 531(hàng bán bị trả lại)
Nợ TK 3331
II. Cuối kỳ
1. Nợ TK 511/ Có TK 531
2. Nợ TK 511/ Có TK 911
3. Nợ TK 911/ Có TK 632

@_@
Ngọc Đỗ Hồng

Ngọc Đỗ Hồng

 • 52
 • Việt Nam
Đã đăng: 5 years ago

Cám ơn đã hướng dẫn mình làm được rồi!!!

Ngọc Đỗ Hồng

Ngọc Đỗ Hồng

 • 52
 • Việt Nam
Đã đăng: 5 years ago

Chào cả nhà!!
Sau khi mình làm các bút toán trên thấy ok.
Nhưng lại phát sinh nghiệp vụ khác không biết xử lý ra sao??
Trường hợp hàng bán trả lại của tháng trước mình nhập trả lại tháng này.
Nhưng tháng này không phát sinh có 511 nên khi mình nhập trả lại và kết chuyển sang 511 nó lại có số dư bên nợ.
Khi kết chuyển sang 911 mình không biết xử lý ra sao??
Có ai biết chỉ mình với!!!

Phong Lan

Phong Lan

 • Quản lí
 • 87
 • Việt Nam
Đã đăng: 5 years ago

Vấn đề của bạn mình cũng từng gặp phải và mình đã chuyển giá trị làm giảm 511 và 632 vào 911 luôn vì cuối kỳ không thể treo  511 và 632 được @

@_@